W chwili obecnej współpracujemy z następującymi firmami:


Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny:  
Prowadzimy współpracę z Uczelnią w zakresie:
1. Zapoznawanie pracowników i studentów Politechniki Białostockiej z praktycznymi aspektami realizowanej produkcji, z wyjątkiem spraw objętych tajemnicą.
2. Przyjmowanie studentów Politechniki Białostockiej na zawodowe praktyki studenckie oraz współpraca przy realizacji prac dyplomowych.
3. Pomoc Politechnice Białostockiej w wyposażeniu laboratoriów dydaktycznych
i naukowych.
4. Pomoc pracownikom Politechniki Białostockiej w rozwiązywaniu problemów technicznych związanych z badaniami naukowymi.
5. Działanie na rzecz wdrażania nowych rozwiązań technicznych i wyrobów opracowanych
w Politechnice Białostockiej.
6. Inicjowanie wspólnych przedsięwzięć badawczo – rozwojowych.

2014 ZPHU "JOBIMET" Józef Bardłowski

Rozdzielnie elektryczne
Złącza kablowe
Skrzynki osłonowe
Słupy oświetleniowe
Wózki transportowe
Grille / Rollbary / Ruszty
Ślusarstwo budowlane
Konstrukcje stalowe
Kliny pokładu
Wyposaż. kontenerowców

Usługi
Sprzedaż

ZPHU "Jobimet"
Józef Bardłowski

NIP 542-001-17-57
ul. Usługowa 15
15-521 Zaścianki
tel. (85) 740 22 99
tel./fax. (85) 742 53 33
II zakład produkcyjny
ul. Czarna 4/1
15-395 Białystok
tel./fax. (85) 745 47 68


Konstrukcje nietypowe

Darco Sp. z o. o. - producenta wyrobów z blachy: nasad kominowych, kratek wentylacyjnych, nawietrzaków, wkładów kominowych itp.
Innowacyjność produktów została potwierdzona wieloma nagrodami branżowymi, a dzięki dobrym relacjom z dostawcami dwukrotne zostaliśmy uhonorowani tytułem Przedsiębiorstwa Fair Play. Firma Darco stara się od wielu lat aktywnie wspierać rozwój branży, są oni członkami Stowarzyszenia Polska Wentylacja, Stowarzyszenia Kominy Polskie a ich wyroby są aprobowane przez Instytut Nafty i Gazu oraz pozytywnie opiniowane przez Korporację Kominiarzy Polskich.Firma ASMET - powstała w 1986 roku jako zakład produkujący nakrętki i śruby. Obecnie Grupa ASMET jest jednym z największych w Polsce przedsiębiorstw oferujących kompleksową obsługę w zakresie dostaw elementów złącznych dla budownictwa, energetyki, petrochemii, motoryzacji oraz przemysłu maszynowego i elektronicznego.

Aktualności
Nowości
O firmie
Oferta
Kontakt
Poczta
Lokalizacja
Współpraca
Realizacje